Zapraszamy na studia podyplomowe

Uwaga!!
Zostały ostatnie wolne miejsca na Studiach Podyplomowych Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
ze Wsparciem Ucznia z Trudnościami Adaptacyjnymi (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego)
oraz na Studiach Podyplomowych Nadających Kwalifikacje Nauczycielskie i Przygotowanie Pedagogiczne.

Czytaj więcej »

Informacja z Działu Pomocy Materialnej

Studenci, którzy nie pobrali wszystkich świadczeń pomocy materialnej z Kasy UKSW, muszą je odebrać
do 31.10.2014 r.

Czytaj więcej »

Rejestracja na przedmioty - aktualizacja 01.10.2014

Rejestracja na Emisję głosu przez system USOS dla I roku  II stopnia pedagogiki specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą or Czytaj więcej »

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach