Gratulacje

       Z radością informujemy, że elektorzy Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW wybrali dziekana na kadencję 2016-2020 - Ks. dra hab. Jana Niewęgłowskiego prof. UKSW.

         Ks. Jan Niewęgłowski jest czonkiem Katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty.

         W latach 2002-2003 był dyrektorem Instytutu Pedagogiki św. Jana Bosko WNH UKSW, a w cześniej, przez lata, dyrektorem Salezjańskiego Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego. Instytuty te stanowią żywą historię naszego Wydziału.

GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy!

Czytaj więcej »

Gratulacje

        Z radością informujemy, że dnia 11.05.2016 r. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW nadała Panu mgr. Maciejowi Ciechomskiemu stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wychowanie do empatii - opracowanie i ewaluacja programu edukacyjno-wychowawczego rozwijającego empatię u dzieci w wieku 9-10 lat

Pan Doktor jest członkiem Katedry Psychopedagogiki.

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej »

Zapraszamy na Studia Podyplomowe

       

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, prowadzonych na naszym Wydziale.

 

Czytaj więcej »

Terminy składania wniosków o akademik na rok 2016/2017

Studenci II - VI roku: od 16 maja do 31 maja 2016 r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim
2016/2017, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 15 lipca do 29 lipca 2016
 

Czytaj więcej »

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach