Zapraszamy na kurs na wychowawcę wypoczynku


cena kursu: 140 zł

I termin: 08-10.05.2015 r.  (piątek-niedziela)
II termin: 15-17.05.2015 r. (piątek-niedziela)

miejsce: WNP UKSW

Czytaj więcej »

Sprawozdania ze spotkań Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej


Dnia 26 marca 2015 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie z panią Justyną Jałosińską – streetworkerką, realizującą projekt ,,Ruchoma szkoła”, skierowany do dzieci ulicy.
 
  W projekcie ,,Ruchoma szkoła” mogą wziąć udział również wszyscy studenci, zainteresowani pracą w charakterze streetworkera, chcący podjąć wolontariat, zrealizować praktyki, czy zwyczajnie – nabyć doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej.

Dwa ostatnie dodatkowe terminy szkolenia BHP

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb  Studentów, którzy do dnia dzisiejszego
nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
po uzyskaniu zgody Prorektora ds. studenckich i kształcenia, Inspektorat BHP
wyznacza dwa ostatnie dodatkowe terminy.

Czytaj więcej »

Praktyki w zakresie nauczania języka angielskiego

Drodzy Studenci,

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi oferuje możliwość odbycia praktyk z zakresu nauczania języka angielskiego w ramach projektu English Club.
 

Czytaj więcej »

Termin odbioru decyzji pozytywnych stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. studenckich i kształcenia nr PSiK 6/15
z dn. 9.03.2015 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 31.03.2015 r.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy!

Czytaj więcej »

ERICH PLUS 2015

Ogłoszone zostały wyniki "rekrutacji"  na słynną listę czasopism międzynarodowych ERICH PLUS.

Nasze czasopismo "Forum Pedagogiczne" zostało przyjęte na tę listę

Gratulacje dla Redaktora Naczelnego  ks. dra hab. Dariusza Stępkowskiego prof. UKSW

Czytaj więcej »

Studencki Nobel 2015

Studencki Nobel jest to konkurs, który wyłania najbardziej wszechstronnego
i nieprzeciętnie utalentowanego studenta w Polsce.

Czytaj więcej »

20 edycja konkursu "Grasz o staż"

Do wygrania są m.in. aż dwa płatne staże w Biurze Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Czytaj więcej »

Zapraszamy na studia podyplomowe finansowane w 90% z Funduszy Norweskich

PORADNICTWO ZAWODOWE
OTWARTE 
NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Projekt „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowa nie świadomości ekologicznej społeczeństwa” finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Czytaj więcej »

SUKCES PEDAGOGÓW Z WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW

      W ramach Funduszy Norweskich zatwierdzony został do sfinansowania  projekt przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. UKSW, dr hab. Barbary Baraniak (WNP) pt. "Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa". Czytaj więcej »

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach