Gratulacje dla Pani Dr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij

Pani dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij weźmie udział w elitarnym programie rozwijania kompetencji z zakresu przedsiębiorczości i współpracy ze sferą gospodarczą pod nazwą TRANSFORMATION.DOC.

  Program jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Doktor została zakwalifikowana do wąskiej grupy wyłonionej spośród 700 kandydatów z całej Polski. W ramach programu wyjedzie na szkolenia zagraniczne  do  Wageningen University  Holandia.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-wynikach-rekrutacji-do-programu-transformation-doc.html
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_07/14ac8041ba9d1502416e5d14a9ab07f0.pdf

GRATULUJEMY!

Czytaj więcej »

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drodzy Studenci!

     Osoby, które  ubiegają się w roku akademickim 2015/2016
o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie KOMPLETNYCH wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 roku, w Sekretariacie Prorektora
ds. Studenckich i Kształcenia (pok. 428, ul. Dewajtis 5 W-wa)

Czytaj więcej »

Camp Zero


      Samorząd Studentów UKSW zaprasza na największą integrację Studentów UKSW tego lata – Camp Zero!
Tegoroczna edycja obozu odbędzie się w dniach 25-31 sierpnia 
w Łazach koło Mielna.
 

Czytaj więcej »

Podziękowania

"Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi..."

Jan Paweł II

      Dyrekcja Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie dziękuje Studentom WNP UKSW za udział w "Majówce Aniołów".

 

Czytaj więcej »

Międzynarodowy Tydzień Studencki w Jenie

    Od 20.04 2015 do 24.04.2015 roku reprezentantki naszego Wydziału - dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW, studentki -Aleksandra Matfin i Mirela Knopek uczestniczyły w Międzynarodowym Tygodniu Studenckim w Jenie, któremu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja.

  Konferencji towarzyszyły wizyty studyjne w placówkach resocjalizacyjnych i spotkania integracyjne ze studentami i wykładowcami z krajów UE. Nasz

      Wydział był współorganizatorem owego przedsięwzięcia. Pani dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW prowadziła jeden z warsztatów, a Studentki aktywnie uczestniczyły we wszystkich sesjach naukowych i spotkaniach studyjnych. Efektem współpracy nawiązanej przez Panią dr hab. Annę Fidelus prof. UKSW jest podpisanie umowy w ramach Programu Erasmus+.

fotorelacja

Czytaj więcej »

Ogólnopolska konferencja naukowa


    Dnia 15 czerwca br.  odbyła się  na naszym Wydziale konferencja zatytułowana: „Pedagogia osoby – nowe wyzwania”. Uczestniczyły w niej – poza gospodarzami z UKSW – osoby z kilku ośrodków akademickich (Lublin, Toruń, Kielce, Kalisz, Chełm), a także ze szkół i innych placówek edukacyjnych. Uczestnicy kontynuowali prowadzone wcześniej – na roboczych seminariach – rozmowy i dyskusje.

    Podczas konferencji przedstawiono następujące referaty: Zapoznane kwestie w teorii pedagogii osoby Czytaj więcej »

Wizyta studyjna

   Dnia 11.06.2015 r. gościliśmy na naszym Wydziale 30 osobową grupę studentów z Alice Salomon Hochschule
z Berlina.

Podczas wizyty studyjnej podejmowane były następujące tematy:

1. Pomoc rodzinie w Polsce i w Niemczech - dr Beata Krajewska
2. Coaching rodzinny - dr Marek Kulesza

fotorelacja

Czytaj więcej »

Wykład otwarty - Prof. dr David Whitebread na WNP UKSW

 

 

      Dnia 8 czerwca br. Prof. dr David Whitebread, University
of Cambridge
(Wielka Brytania) wygłosił na naszym Wydziale wykład na temat:

"Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania  edukacji szkolnej
– fakty i mity"

fotorelacja

wykład (audio)

 

 

Czytaj więcej »

Studium Terapii i Treningu Grupowego

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych - Studium Terapii i Treningu Grupowego w  ramach projektu "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego".

Fotorelacja

 27.05.2015 r.

 

Czytaj więcej »

Fotorelacja z konferencji

    Dnia 22 maja br. na naszym Wydziale odbyła się II Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Oblicza marginalizacji społecznej".

Wsparcie i samoświadomość społeczna w resocjalizacji inkluzyjnej. Osoba, wspólnota, kultura.

Organizatorem konferencji była Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UKSW, Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW oraz  Katholische Hochschule Mainz.

      Konferencja była przede wszystkim przestrzenią spotkania praktyków. Burzliwe dyskusje wskazywały na aktualność podejmowanych tematów. W konferencji uczestniczyli również studenci naszego Wydziału, jak i studenci pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

program    fotorelacja

Czytaj więcej »

Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa - migawka z zajęć studiów podyplomowych

    Na naszym Wydziale realizowany jest projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich " Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa".

   W ramach projektu prowadzone są dwusemestralne studia podyplomowe  podnoszace kwalifikacje zawodowe osób pracujących w poradnicwte zawodowym, doradców zawodowych, nauczycieli, studentów i absolwentów WNP.

     Kierownikiem projektu jest dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW. W realizację projektu zaangazowani są pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy UKSW oraz specjaliści z innych polskich ośrodków naukowych.

fotorelacja

Czytaj więcej »

Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza na studia podyplomowe

    Uprzejmie informujemy, że od 6 maja 2015 r. zostanie uruchomiona rekrutacja na dwuletnie Podyplomowe Studium Logopedyczne
na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

szczegóły (pdf)

Czytaj więcej »

Umowa z zaprzyjaźnionym Uniwersytetem


Podpisanie umowy pomiędzy UKSW a Uniwersytetem Katolickim Eichstätt-Ingolstadt

23.04.2015

FOTORELACJA

szczegóły

Czytaj więcej »

II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne

 II Międzynarodowe Lądzkie Sympozum Pedagogiczne:

„Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości”

FOTORELACJA

program
25 kwietnia 2015 r. - WSDTS

Ląd nad Wartą 101

Czytaj więcej »

Ogólnopolska konferencja naukowa


"200-lecie urodzin św. Jana Bosko:
Salezjanie wobec współczesnych wyzwań"


FOTORELACJA - album I

FORTORELACJA - album II

program

21 kwietnia 2015 r.
kampus przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Czytaj więcej »

Akademik 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
dla osób, które  zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015

 

Czytaj więcej »

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach