Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie

 

RADA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCHks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW - dziekan WNP 

dr Ewa Kulawska - prodziekan WNP

dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW  - prodziekan WNP

dr hab. Barbara Baraniak   prof. UKSW

dr hab. Maria Boużyk

ks. dr hab. Stanisław Chrobak   prof. UKSW

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

dr hab. Marzena Dycht  prof. UKSW 

dr hab. Anna Fidelus  prof. UKSW 

dr hab. Barbara Galas prof. UKSW

prof. dr hab. Iryna Kurlak

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

prof. dr hab. Jan Piskurewicz

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski  prof. UKSW

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz  prof. UKSW

dr hab. Edyta Wolter,  prof. UKSW

 

Nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:
 

ks. dr Zbigniew Babicki

dr Maciej Ciechomski

dr Kinga Krawiecka

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

dr Elżbieta Kwiatkowska

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: 

 

mgr Monika Mazurkiewicz

mgr Monika Zawadzka, kierownik Dziekanatu

 

Studenci:
 

Marcin Bielecki

Martyna Kaniewska

Ewelina Łacna

Paulina Puchniak

Aleksandra Szatańska

Paulina Wolniak

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach