Stawki grantu

Miesięczne stawki stypendialne - Erasmus+ studia

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.    

    
I grupa - 500 EURO

 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 450 EURO 

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 400 EURO

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM-  była Republika Jugosławii Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stawki zostaną podane po ogłoszeniu przez Narodową Agencję Programu PO WER - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Stawki zostaną podane po ogłoszeniu przez Narodową Agencję Programu PO WER - Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 - STUDENCI NIEUPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do dodatku socjalnego (otrzymywania grantu z funduszy PO WER).    

    
I grupa - 500 EURO

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 450 EURO 

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja


III grupa - 350 EURO

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 STUDENCI UPRAWNIENI DO DODATKU SOCJALNEGO

Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Osoby, które już skorzystały z dofinansowania w ramach PO WER w roku akademickim 2016/2017, nie mogą uzyskać dofinansowania PO WER na kolejny wyjazd w roku akademickim 2017/2018. Mogą ubiegać się o finansowanie wyjazdu z funduszy Erasmus+.


I grupa - 3015 zł

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 2799 zł

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 2369 zł

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 

STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018 STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

I grupa -  2153 zł

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

II grupa - 1938 zł

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

III grupa - 1507 zł

Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu). 

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce 
Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami). Przykładowe koszty: rozszerzone ubezpieczenie, lekarstwa, rehabilitacja itp.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach