Nowe pozycje książkowe

 

KWIECIEŃ
2017

E. Śmiechowska-Petrovskij (red), Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku szkolnym. Aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych  - wersja elektroniczna do pobrania

 

NOWE  KSIĄŻKI –  2017 (kwiecień)

1.      100 i więcej pomysłów: jak pomóc dziecku z dysleksją, Reid G., Green S., Gdańsk 2013

2.      Aborcja: przyczyny, następstwa, terapia, red. Chazan B., Simon W., Wrocław 2009

3.      Analiza (vademecum) zachowania, Bąbel P., Suchowierska-Stephany M., Ostaszewski P., Sopot 2016

4.      Arteterapia a rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu (ASD), Szafrańska K., Kraków 2016

5.      Aspergirls: siła kobiet z zespołem Aspergera, Simone R., Gdańsk 2016

6.      Autyzm a wczesna interwencja, Ball J., Gdansk 2016

7.      Bajka jak lekarstwo, Chamera-Nowak A., Ippoldt L., W-wa 2015

8.      Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko, Jankowski S., W-wa 2016

9.      Cielesność aktu tworzenia w teatrze ruchu, Krasoń K., Kraków 2013

10.  Człowiek wobec cierpienia, red. Fabiś A. i inni, W-wa 2016

11.  Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Deptuła M., Misiuk A., W-a 2016

12.  Dialog w integracji i reintegracji społecznej, red. Zacharuk T. i inni, Siedlce 2012

13.  Dynamiczna ocena rozwoju poznawczego dzieci w wieku od 2 do 6 lat, Kulesza M. E., W-wa APS 2017 

14.  Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. Cytowska B. i inni, Kraków 2013

15.  Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku, red. Śmiechowska-Petrovskij E., W-wa UKSW 2016

16.  Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. Cytowska B., Winczura B., Kraków 2007

17.  Edukacja głuchych, W-wa 2014

18.  Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet, Gromkowska-Melosik A., Kraków 2011

19.  Edukacja i sfera publiczna, Giroux H. A., Witkowski L., Kraków 2010

20.  Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom 2016

21.  Encyklopedia zdrowia dziecka, Renz-Polster H., Menche N., Schaffler A., Poznań 2008

22.  Harcerską drogą do niepodległości, Błażejowska J., Kraków 2016

23.  Hazard: studium kryminologiczne i prawne, Wilk L., W-wa 2012

24.  Integralna wizja KENA WILBERA i jej zastosowanie w edukacji, Kielar M. B., W-wa 2012

25.  Jesień życia, red.  Chrost M., Grudziński A., Kraków 2015

26.  Kocham. Nie biję?, Siejak A., W-wa 2016

27.  Kod zachowania, Minahan J., Rappaport N., W-wa 2014

28.  Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. Kusztal J., Kmiecik-Jusięga K., Kraków 2014

29.  Kryminalistyka, red. Widacki J., W-wa 2016

30.  Lew i baranek, Rybicki A., Lublin 2008

31.  Mam dziecko z niepełnosprawnością, Całek G., Łuszczak H., W-wa 2016

32.  Miłość i życie, red. Ryś M., Struzik Z., W-wa 2015

33.  Mini wykłady o maxi sprawach, Kołakowski L., Kraków 2009

34.  Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym, Adamczyk B., Kraków 2008

35.  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu, red. Marciniak L., Piotrowska-Albin E., W-wa 2015

36.  Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Leżańska W., Radzikowska D., Łódź 2016

37.  Naukowa wspólnota uczących się, red. Bochno E., Korzeniecka-Bondar A., Białystok 2016

38.  Neuropsychologia kliniczna dziecka, red. Borkowska A. R., Domańska Ł., W-wa 2012

39.  Nierówność, która zabija, Therborn G., W-wa 2015

40.  Nowe gry i zabawy ruchowe, Erkert A., Kielce 2013

41.  Obszary wychowania przedszkolnego, red. Mikler-Chwastek A., W-wa 2014

42.  Od zaburzeń zachowania do zaburzeń osobowości, Seredyńska A., Kraków 2016

43.  Odrzucenie rówieśnicze, Deptuła M., W-wa 2013

44.  Ojcostwo dzisiaj, red. Kornas-Biela D., Lublin 2014

45.  Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, red. Kornas-Biela D., Lublin 2011

46.  Pamięć - kultura - edukacja, red. Bieś A. i inni, Kraków 2011

47.  Pedagogika opiekuńcza, Gajewska G., Zielona Gora 2009

48.  Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, W-wa 2014

49.  Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki, red. Babicki Z., Stępkowski D., W-wa UKSW 2016

50.  Podstawy logiki ogólnej, Pawłowski K., W-wa UKSW 2016

51.  Polska kuratela sądowa na przełomie wieków, red. Konopczynski M. i inni, Kraków 2016

52.  Pomoc społeczna: wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Kołaczkowski B., Ratajczak M., W-wa 2013

53.  Porozumienie bez przemocy, Rosenberg M. B., W-wa 2016

54.  Praca i rozwój człowiek, red. Mółka J., Kraków 2016

55.  Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich,     Ślęzak I., Łódź 2016

56.  Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich, Wach T. J., W-wa 2014

57.  Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych  dla uczniów klas 1-3, Tanajewska A., Kiełpińska I., Gdańsk 2015

58.  Psychologia penitencjarna, red. Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., W-wa 2016

59.  Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psycho-pedagogicznej, Kulesza M., W-wa 2017

60.  Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka, red. Cywińska M., Poznań 2016

61.  Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie późnego dzieciństwa i adolescencji, Konarska J., Kraków 2013

62.  Specjalne potrzeby edukacyjne, Thompson J., W-wa 2015

63.  Społeczeństwo światowego ryzyka, Beck U., 2012

64.  Stres oraz wypalenie zawodowe, red. Steciwko A., Mastalerz-Migas A., Wrocław 2012

65.  Studia nad niepełnosprawnością w poszukiwaniach naukowych młodych badaczy, red. Podgórska-Jachnik D., Żuraw H., W-wa 2016

66.  Sztuka/twórczość dostępna, red. Krawiecka K., Śmiechowska-Petrovskij W., Żelazkowska M., W-wa UKSW 2016

67.  Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Szczepanik R., Jaros A., Łódź 2016

68.  Teoretyczno-metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy, Gajewska G., Szczęsna A., Dolinski A., Zielona Góra 2008

69.  Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań, Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Zielona Góra 2004

70.  Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Gajewska G., Doliński A., Zielona Góra 2007

71.  Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga, Gajewska G., Szczęsna A., Dolinski A., Zielona Góra 2008

72.  Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania, Gajewska G., Szczęsna A., Dolinski A., Zielona Góra 2008

73.  Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej, Gajewska G., Szczęsna A., Turska E., Zielona Góra 2009

74.  Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w świetlicy, Gajewska G., Turska E., Zielona Góra 2011

75.  Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii, Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Zielona Góra 2008

76.  Transgresyjne trajektorie, Grochalska M., Kraków 2011

77.  Wczesne macierzyństwo: kryzys czy szansa?, Żelazkowska M., Olsztyn 2016

78.  Wprowadzenie do socjologii, Szacka B., W-wa 2008

79.  Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. Sęk H., Cieślak R., 2012

80.  Współpraca z rodzicami, Gajewska G., Gajewska J., Zielona Góra 2012

81.  Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Kałdon B. M., W-wa UKSW 2016

82.  Wychowanie do tolerancji: teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Zielona Góra 2006

83.  Zaangażowane rodzicielstwo, Bakiera L., W-wa 2013

84.  Zabójcy w więzieniu, Miszewski K., W-wa 2016

85.  Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, red. Habrat B., W-wa 2016

86.  Zooterapia z elementami etologii, Kokocińska A.. M., Kaleta T., Lewczuk D., Kraków 2016

87.  Życie w szkołach, McLaren P., Wrocław 2015

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach