Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

     Absolwent kierunku pedagogika, specjalność: Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna posiada kwalifikacje zawodowe do zatrudnienia w szkołach każdego szczebla jako szkolny doradca zawodowy, w Wojewódzkich Urzędach Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach pośrednictwa pracy, akademickich biurach karier, gminnych, powiatowych i wojewódzkich centrach informacji,  działach personalnych przedsiębiorstw i zakładów pracy, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej, warsztatach terapii zajęciowej.

         Absolwent specjalności przygotowany jest także do pracy z osobami dorosłymi
w instytucjach edukacji ustawicznej, szkolnej i pozaszkolnej, głównie w zakresie organizowania pracy kulturalno-oświatowej z osobami dorosłymi, w placówkach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, w ośrodkach animacji społeczno-kulturalnej, domach, ośrodkach i centrach kultury, ośrodkach amatorskiego ruchu artystycznego, ośrodkach wypoczynku, mediach lokalnych i krajowych (prasa, radio, telewizja, portale internetowe), agencjach dokumentacji życia społecznego i kulturalnego, ośrodkach dla uchodźców, w klubach seniora, domach pobytu dziennego i całodobowego dla osób starszych.   

      Absolwent jest przygotowany do kontynuowania studiów II stopnia i studiów podyplomowych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach