Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

    Absolwent kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi przygotowany jest do pracy o charakterze zarządzającej zasobami ludzkimi w gospodarce i oświacie.

   Przygotowanie zawodowe w zakresie tej specjalności uprawnia absolwenta do zajmowania stanowiska: pedagoga pracy,  doradcy personalnego, specjalistów ds.: a) zarządzania zasobami ludzkimi, b)szkoleń, c) rekrutacji i selekcji pracowników, a także analityka pracy oraz konsultanta ds. kariery zawodowej.

          Absolwent posiada również kwalifikacje do pracy w oświacie pozaszkolnej jako specjalista d/s szkoleń i upowszechniania edukacji dorosłych oraz wykładowcy/edukatora dorosłych. Jest także przygotowany do podjęcia zatrudnienia w wielu podmiotach pozaszkolnego systemu kształcenia, m.in. w różnych stowarzyszeniach (edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, pomocy dla wielu grup społecznych, itd.), uniwersytetach trzeciego wieku, zawiązkach zawodowych i organizacjach branżowych oraz prywatnych firmach edukacyjnych, a także do posiada kwalifikacje do upowszechniania szeroko pojętej oświaty w różnych ośrodkach (sportowych, wypoczynkowych, leczniczo ? sanatoryjnych oraz domach pobytu dziennego i stałego seniorów), do promocji zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych form spędzania wolnego czasu, w połączeniu z kulturą i rozrywką, stosownie do zainteresowań i możliwości psychofizycznych i społecznych osób w różnym wieku.

            Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich)
i studiach podyplomowych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach