Dokumentacja dotycząca praktyk

 specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza:

 specjalizacja: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

specjalizacja: doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna (I stopień)

specjalizacja: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (II stopień)

specjalizacja: pedagog szkolny z terapią pedagogiczną (I stopień)

 specjalizacja: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika (I stopień)

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach