Dyżury wykładowców rok akademicki 2016/2017

Dyżury wykładowców rok akademicki 2016/2017

 

ks. dr Zbigniew Babicki

studia stacjonarne: wtorek w godz. 12:15-13:15

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 9:15-9:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1505

dr hab. Barbara Baraniak prof. UKSW

piątek w godz. 13:15-14:45 (w terminach: 15.10.2016; 28.10.2016; 18.11.2016; 02.12.2016; 09.12.2016; 16.12.2016; 09.01.2017; 16.01.2017; 20.01.2017; 27.01.2017) 

sobota w godz. 10:30-11:15

p. 1505

dr Katarzyna Bocheńska-Włostowska

p. 1550

dr hab. Maria Boużyk

studia stacjonarne: poniedziałek w godz. 16:45-17:45

studia niestacjonarne: sobota w godz. 16:00-16:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1535

dr Maciej Ciechomski

studia stacjonarne: poniedziałek w godz. 10:30-11:30

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 11:00-11:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW

studia stacjonarne: czwartek w godz. 13.15 - 14.15

studia niestacjonarne: sobota w godz. 10.00 - 10.45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

dyżur w sesji egzaminacyjnej:

07.02.2017 (wtorek), godz. 11.00-12.00

p. 1517

mgr Aneta Domżalska

wtorek (w terminach zajęć) w godz. 18:15-19:15

p. 1534

W dniu 10.01.2017 dyżur w godz. 7:30-8:00

Dodatkowy termin dyżuru: 17.01.2017 w godz. 7:30-8:00

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

p. 1551

dr hab. Marzena Dycht prof. UKSW

piątek - w przerwie między zajęciami

sobota w godz. 16:30-17:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW

wtorek w godz. 16.30 - 17.30

sobota w godz. 10.30 do 11.30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1534

dr hab. Barbara Galas

czwartek w godz. 18:15-19:15, dnia 02.02.2017 dyżur zostaje odwołany

niedziela w godz. 18:15-18:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)
Dnia 05.02.2017 r. (niedziela) dyżur odbędzie się o godz. 9.45 w b. 23 sali 105.
 
p. 1505
 
Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

09.02.2017 (czwartek), godz. 14:30

11.02.2017 (sobota), godz. 12:00

dr Izabela Gątarek 

studia stacjonarne:  poniedziałek w godz. 8:20-8:50
                                       czwartek w godz. 8:20-8:50

 

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 9:00-9:40 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

dyżur w sesji egzaminacyjnej:

08.02.2017, godz. 13:10

p. 1550

W dniu 12.02.2017 (niedziela) dyżur odwołany

mgr Barbara Jackowska

p. 1550

dr Jerzy Kahlan

p. 1534

dr Joanna Kandzia

p. 1550

dr Barbara Małgorzata Kałdon

studia stacjonarne: czwartek (od 24.11.2016 r.) w godz. 15:30-16:30 (wcześniej istnieje możliwość po uzgodnieniu drogą e-mail)

studia niestacjonarne: sobota w godz. 11:00-11:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

Dodatkowy termin dyżuru dla studentów: 25.11.2016 (piątek) godz. 9:45-11:30

p. 1505

dr Marlena Kilian

studia stacjonarne: czwartek w godz. 8:40-9:40

studia niestacjonarne: sobota w godz. 12:40-13:10 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

07.02.2017 godz. 11:30-12:30, p. 1504

dr Beata Krajewska

poniedziałek w godz. 13:00-14:00 ( w terminach: 17.10.2016 ; 14.11.2016; 12.12.2016; 16.01.2017)

piątek w godz. 17:15-18:15

p. 1505

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

01.02.2017 godz. 10:00-11:30, p. 1505

dr Kinga Krawiecka

studia stacjonarne: czwartek w godz. 11:15-12:15

studia niestacjonarne: sobota w godz. 11:00-11:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych).

Dnia 09.02.2017 r. dyżur zostaje odwołany

p. 1504

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Wtorek w godz. 13:00-14:00

p. 1541

dr Ewa Kulawska 

wtorek w godz. 13:30-15:30

czwartek w godz. 10:00-12:00

sobota w godz. 11:00-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1507

W dniu 11.02.2016 (sobota) dyżur odwołany

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

studia stacjonarne: wtorek w godz. 12.00-13.00, pokój 1505
studia niestacjonarne: niedziela (podczas zjazdów) w godz. 9.45-10.45 (zjazd I, II, III); w godz. 8.30-9.30 (zjazd IV, V, VI, VII, VIII)

p. 1505

W dniu 24.01.2017 (wtorek) dyżur w godz. 18:15-19:15

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

01.02 (środa), godz. 15.00-16.30, pokój 1505

08.02 (środa), godz. 15.00-16.30, pokój 1505

12.02.(niedziela), godz. 10:15-12:15, pokój 1505

prof. dr hab. Iryna Kurlak

Piątek w godz. 17:00-18:00 w terminach: 21.10.2016, 28.10.2016; 18.11.2016; 25.11.2016; 16.12.2016; 23.12.2016; 20.01.2017; 27.01.2017

p. 1534

dr Elżbieta Kwiatkowska

studia stacjonarne: czwartek w godz. 11:20-12:20

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 15:00-15:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1550

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

niedziela w godz. 14:00-15:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

poniedziałek (w terminach zajęć) w godz. 10:30-11:30

p. 1535

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW

poniedziałek w godz. 13:30-15:00

czwartek w godz. 13:30-15:00

sobota w godz. 10:00-11:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1508

mgr Anna Perczyńska

semestr II

p. 1551

prof. dr hab. Jan Piskurewicz

p. 1517

dr Adam Rychlik

czwartek w godz. 13:30-15:00

sobota w godz. 15:00-16:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz    

semestr II

p. 1551

mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska

niedziela w godz. 13:30-14:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

dr hab. Witold Starnawski  prof. UKSW

wtorek w godz. 15:00-16:00

czwartek w godz. 10:00-11:30, dnia 02.02.2017 dyżur odwołany.

sobota w godz. 16:30-18:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1505A

ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. UKSW

studia stacjonarne: czwartek w godz. 10:00-11:00

studia niestacjonarne: sobota (podczas zjazdów) w godz. 13:30-14:30

p. 1551

Termin dyżuru w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

03.02.2017 godz. 9:00-10:00, p. 1551

prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek

studia stacjonarne: wtorek w godz. 8:45-9:45

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 14:30-15:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych - po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mail)

p. 1551

ks.  dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. UKSW

p. 1518

dr Karina Szafrańska

p. 1550

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Studia stacjonarne: wtorek w godz. 8:15-9:15

studia niestacjonarne: sobota w godz. 13:15-13:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

01.02.2017 godz. 13:15-14:00, p. 1504

08.02.2017 godz. 13:15-14:00, p. 1504

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

studia stacjonarne:

wtorek w godz. 15:00-16:00 (październik i listopad)

wtorek w godz. 11:30-12:30 (grudzień i styczeń)

W dniu 20.12.2016 (wtorek) dyżur w godzinach 8:30-9:30

 

studia niestacjonarne:

sobota w godz. 08:30-9:00 (zjazd I, VIII)

niedziela godz  08:30-9:00 (zjazd II, III, IV, V, VI, VII)

p. 1534

W dniu 20.12.2016 (wtorek) dyżur w godzinach 8:30-9:30

 

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

31.01.2017 godz. 10:00-11:00, p. 1534

07.02.2017 godz. 9:00-10:00, p. 1534

11.02.2017 godz. 14:00-14:30, p. 1534

dr Regina Warchoł

p. 1504

dr Katarzyna Wereszka

semestr II

p. 1504

dr hab. Edyta Wolter prof. UKSW

Studia stacjonarne: wtorek w godz. 14:45-15:45

Studia niestacjonarne: sobota w godz. 13:00-13:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1517

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

31.01.2017 (wtorek) godz. 10:00-11:00, sala 1559

11.02.2017 (sobota) godz. 10:00-11:00, sala 1559

dr Martyna Żelazkowska

studia stacjonarne: wtorek w godz. 15:45-16:45

studia niestacjonarne: niedziela w godz. 12:30-13:10 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

Terminy dyżurów w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego:

31.01.2017 godz. 15:00-16:00, p. 1518

05.02.2017 godz. 12:30-13:10, p. 1518

06.02.2017 godz. 15:00-16:00, p. 1518

12.02.2017 godz. 9:00-9:30

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach