Wizyte studyjne

 

Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

Celem wizyt studyjnych jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, umiejętności i postawy. Wizyty studyjne będą odbywały się w instytucjach działających w obszarze pedagogiki i pedagogiki specjalnej.

 

Przewidziane są wizyty studyjne u 4 pracodawców, każda przeznaczona dla 2 grup (razem 8 wizyt studyjnych) . Do każdego miejsca udadzą się 2 grupy po 10 osób. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w wizycie studyjnej w 2 instytucjach. Wizyty studyjna będzie jednodniowa (8h).

Program wizyty: wprowadzenie w specyfikę działania instytucji, warsztaty dla uczestników projektu, spotkanie podsumowujące.

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach