Zapytania ofertowe

 

Projekt „Nowoczesny pedagog”

Nr POWR.03.01.00-00-K423/16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/NP/2017


SZANOWNI PAŃSTWO,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów metodą projektową „Zastosowanie platformy e-learningowej" wraz z  przeprowadzeniem pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl
lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa
w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły
3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły
8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 16/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/NP/2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji" wraz z  przeprowadzeniem pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 20.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1- szczegóły

3. Życiorys - Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły
8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 15/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/NP/2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy” wraz z  przeprowadzeniem
pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016,
Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres:
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 19.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe - szczegóły
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły
  3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
  5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
  6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły
  7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły
  8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 14/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/NP/2017

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów
metodą projektową z „Uniwersalnego projektowania w dydaktyce w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud.15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 19.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:
1. Zapytanie ofertowe - szczegóły
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły
3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły
8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 13/NP/2017 - szczegóły


Zapytanie ofertowe nr 12/NP/2017 na przeprowadzenie warsztatów "Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów metodą projektową z „Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom”, do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
ul. Wóycickiego 1/3, bud.15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 18.12.2017 r.


   W załączeniu:
   1. Zapytanie ofertowe - szczegóły
   2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły
   3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły
   4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
   5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
   6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły
   7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły
   8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 12/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/NP/2017

Szanowni Państwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów metodą projektową z „Lalkoterapii”, tj. wykonanie szmacianych lalek wraz z podstawowym ubraniem w ramach prowadzonych działań do projektu pn „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1

Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud.15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 13.11.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

 3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

 6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

 7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

 8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 11/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/NP/2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Animator zabaw”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail:
nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl
lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 13.11.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły
3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 10/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/NP/2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do  składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów z „Bajkoterapii”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”,realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 13.11.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

 3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

 5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

 6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

 7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

 8. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 7 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 9/NP/2017 - szczegóły


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA SZACOWAŃ DO ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNY PEDAGOG”


Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zajęcia z:
1) Bajkoterapii
2) na zajęcia z Animator zabaw
3) Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom
4)wykonania szmacianych lalek w ramach lalkoterapii
5) Zastosowania narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji wiedzy
6) Uniwersalnego projektowania w dydaktyce
7) Technologii Informacyjno- komunikacyjnej w edukacji, również z udziałem osób z niepełnosprawnościami
8) Zastosowania platformy e-learningowej do stworzenia zasobnika wiedzy dla potrzeb studentów
do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę/ty należy przesłać na adres e-mail:
nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl w terminie do dnia 31.10.2017r. do godz. 9:00.

Treść zaproszeń do składania ofert w ramach szacowań wartości zamówienia znajdują się w załącznikach: 

Zaproszenie nr 1 - szczegóły

Zaproszenie nr 2 - szczegóły

Zaproszenie nr 3 - szczegóły

Zaproszenie nr 4 - szczegóły

Zaproszenie nr 5 - szczegóły

Zaproszenie nr 6 - szczegóły

Zaproszenie nr 7 - szczegóły

Zaproszenie nr 8 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/NP/2017 dot. obsługi administracyjnej w ramach projektu pn. „Nowoczesny Pedagog”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację usługi obsługi administracyjnej uczestników projektu studiów na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna ostatniego roku studiów I stopnia i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 w ramach projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w okresie nie wcześniej niż 24.10.2017 r. i nie później niż 31.07.2018 r.

Projekt „Nowoczesny Pedagog” realizowany w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1503, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 23.10.2017 r. (do godz. 11.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami – Załącznik nr 1;

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;

5. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 4;

6. Wzór Protokołu wykonania zadań w ramach projektu – Załącznik nr 5

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/NP/2017 dot. zorganizowania wizyty studyjnej w ramach projektu pn. „Nowoczesny Pedagog”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę zorganizowania wizyty studyjnej dla dwóch grup uczestników, w okresie nie wcześniej niż 23.05.2017 r. i nie później niż 14.06.2017 r. dla min. 10  studentów i studentek (jedna grupa) studiów na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna ostatniego roku studiów I stopnia i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 w ramach prowadzonych działań w projekcie pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1503, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 19.05.2017 r. (do godz. 11.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 4 - szczegóły

6. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 7/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/NP/2017 dot. przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu pn. „Nowoczesny Pedagog”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie certyfikowanego kursu „Pomoc przedmedyczna udzielana dzieciom” oraz dostarczenie apteczki i książki dla każdego uczestnika (1 grupa: 18 os.), w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych
w wersji elektronicznej, przeprowadzenie kwestionariusza ocen kursu, przeprowadzenie egzamin
u i wystawienie imiennych certyfikatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4- szczegóły

6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5 - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/NP/2017

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów dla studentów metodą projektową z „Lalkoterapii”, tj. wykonanie szmacianych lalek typu waldorfskiego wraz z podstawowym ubraniem w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 22.02.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 5/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/NP/2017

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów z „Bajkoterapii”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 10.02.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 4/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/NP/2017

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Animator zabaw”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 10.02.2017 r. (do godz. 10.00), decyduje data wpływu

 

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

 

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 3/NP/2017 - szczegóły


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/NP/2017

dot. przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu pn. „Nowoczesny Pedagog”

Szanowni Państwo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Uniwersalne projektowanie w dydaktyce”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

 

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 02.02.2017 r. (do godz. 15.30), decyduje data wpływu

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe - szczegóły

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 - szczegóły

3. Życiorys – Załącznik nr 2 - szczegóły

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3 - szczegóły

5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 - szczegóły

6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5a, 5b - szczegóły

7. Protokół odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 6 - szczegóły

 

Informacja o roztrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 2/NP/2017 r. - Pobierz


Zapytanie ofertowe nr 1/NP/2017

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenie warsztatów „Zastosowanie narzędzi dostępnych w chmurze do tworzenia materiałów edukacyjnych, kolaboracji uczniów i weryfikacji ich wiedzy”, w tym przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, przeprowadzenie pre-testu /post-testu wiedzy z przedmiotowego zakresu warsztatu, przeprowadzenie kwestionariusza ocen warsztatów w ramach prowadzonych działań do projektu pn.: „Nowoczesny Pedagog”, realizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: nowoczesnypedagog@uksw.edu.pl lub przesłać/dostarczyć na adres: Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 15 pok. 1504, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 27.01.2017 r. (do godz. 15.30), decyduje data wpływu

W załączeniu:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
3. Życiorys – Załącznik nr 2;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 3;
5. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4;
6. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 5;
7. Protokół odbioru przedmiotu umowy– Załącznik nr 6.

dr Marlena Kilian
Kierownik Projektu "Nowoczesny Pedagog"

 

Informacja o rozstrzygnięciu  Zapytania ofertowego nr 1/NP/2017 r. - Pobierz


Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach