Decyzje dziekana

Wewnętrzne akty prawne od dnia 1 stycznia 2016 r. znajdują się w MONITORZE WNP

 

Decyzja Dziekana 1/2013

Decyzja Dziekana 2/2013

Decyzja Dziekana 3/2013