Studia licencjackiestudia I stopnia

KIERUNEK PEDAGOGIKA         

specjalność:


Doradztwo zawodowe z personalnym
i edukacja ustawiczna

 

specjalność:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z edukacją włączającą

specjalność:


Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

 

 

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA      

specjalność:

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

specjalność:

Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
i Tyflopedagogik
a

 

specjalność:

Pedagogika resocjalizacyjna
i opiekuńczo-wychowawcza

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach