studia stacjonarne - stopień I - pedagogika - rok I sem. I

STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I

I ROK STUDIÓW

I Semestr:

                                                                                                                       

LP

NAZWA MODUŁU KSZTAŁCENIA

RODZAJ ZAJĘĆ DYD.

O/F

FORMA ZALICZENIA

LICZBA GODZIN

PUNKTY ECTS

PROWADZĄCY

I

Moduł ogólnouniwersytecki

O

 

 

 

1. Język obcy

Ćw. 

 

Z/O

30

1,5

SJO

 

2. Wykład ogólnouczelniany (do wyboru) 

W

 

Z/O

30

3

 

II

Moduł treści podstawowych i kierunkowych

O

 

 

 

1.Pojęcia i systemy pedagogiczne ? wprowadzenie do pedagogiki

W

 

E

30

4

Ks. dr hab.
J. Niewęgłowski prof. UKSW

 

2.Historia myśli pedagogicznej 

W. 

 

E

30

3

Prof. dr hab.
J. Piskurewicz 

 

3. Historia myśli pedagogicznej

/4 grupy/

Ćw.

 

Z/O

15

2

Prof. dr hab.
J. Piskurewicz 

 

4.Komunikacja interpersonalna            /3 grupy/

Ćw. 

 

Z/O

30

3

Mgr 
M. Ciechomski

 

5.Etyka w zawodzie pedagoga 

W

 

E

30

3

Dr hab.
W. Starnawski  

 

6.Wprowadzenie do socjologii 

W

 

E

30

4

Dr hab.
B. Galas

 

7. Ochrona własności intelektualnej i ergonomia

/3 grupy/

Ćw. 

 

Z/O

30

3

Dr B. Kałdon

 

8.Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów

/4 grupy/ - 20 komputerów

Ćw.

 

Z/O

30

3

Dr
E. Śmiechowska-Petrovskij

 

 

 

Razem

285

29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach