Rekrutacja

regulamin studiów w roku akademickim 2014/2015

zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

dojazd

akademiki, stypendia

 

 

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW REKRUTACJA 2014/2015

www.rekrutacja.uksw.edu.pl


 

STUDIA I STOPNIA

kierunek PEDAGOGIKA

specjalności:

 

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się pod koniec semstru letniego I roku

 

 

 

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady kwalifikacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- informacje dla cudzoziemców

- opłata za II kierunek

 

 

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

- terminy zjazdów

- informacje dla cudzoziemców

 

 

kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalności:

 

- Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się pod koniec semstru letniego I roku

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady kwalifikacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- informacje dla cudzoziemców

- opłata za II kierunek

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

- terminy zjazdów

- informacje dla cudzoziemców

 

STUDIA II STOPNIA

kierunek PEDAGOGIKAspecjalności:

 

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

- Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą*

*absolwenci studiów licencjackich kierunku pedagogika
lub pedagogika specjalna

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru specjalizacji

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady kwalifikacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- moduł przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia - dla kandydatów
po innym kierunku niż pedagogika

- informacje dla cudzoziemców

- opłata za II kierunek

 

 

 

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

- moduł przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia - dla kandydatów
po innym kierunku niż pedagogika

- terminy zjazdów

- informacje dla cudzoziemców

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 120 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

terminy zjazdów

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1700 zł

czas trwania  studiów - dwa semestry

liczba godzin - 231 + 30 godzin praktyk

terminy zjazdów

forma zaliczenia końcowego -  egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 2000 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 80 godzin praktyk

terminy zjazdów

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
NADAJĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1700 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 340 + 150 godzin praktyk

zjazdy

forma zaliczenia końcowego - egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - WYCHOWANIE I NAUCZANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

 

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1600 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 150 godzin praktyk

zjazdy

forma zaliczenia końcowego - praca końcowa + egzamin końcowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 23.06. 2014 r.

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA ZE WSPARCIEM UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI ADAPTACYJNYMI (RÓŻNICE KULTUROWE, ZMIANA ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO)

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 345 + 180 godzin praktyk

zjazdy

forma zaliczenia końcowego - egzamin końcowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 05.07. 2014 r.

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach