Rekrutacja

 

 

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW REKRUTACJA 2014/2015

www.rekrutacja.uksw.edu.pl


 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 120 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

rozpoczęcie studiów luty 2015 r.

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.


 

 

STUDIA PODYPLOMOWE
NADAJĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE I PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1700 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 340 + 150 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie studiów - 14.11.2014

ostatnie miejsca

 

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - WYCHOWANIE I NAUCZANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

 

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1600 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 150 godzin praktyk

rozpoczęcie studiów luty 2015 r.

forma zaliczenia końcowego - praca końcowa + egzamin końcowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 23.06. 2014 r.

 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA ZE WSPARCIEM UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI ADAPTACYJNYMI (RÓŻNICE KULTUROWE, ZMIANA ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO)

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 345 + 180 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - egzamin końcowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie studiów - 07.11.2014

ostatnie miejsca

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach