Rekrutacja

regulamin studiów w roku akademickim 2014/2015

zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

 

 

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW REKRUTACJA 2014/2015

www.rekrutacja.uksw.edu.pl


 

STUDIA I STOPNIA

kierunek PEDAGOGIKA

specjalizacje:

 

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się pod koniec semstru letniego I roku

 

 

 

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

 

 

 

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

 

 

kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

specjalizacje:

 

- Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się pod koniec semstru letniego I roku

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

 

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

 

 

STUDIA II STOPNIA

kierunek PEDAGOGIKAspecjalizacje:

 

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

- Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

- Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

- Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

 

Wyboru specjalizacji dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru specjalizacji

studia stacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- moduł przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia - dla kandydatów
po innym kierunku niż pedagogika

 

 

 

 

studia niestacjonarne

 

- terminy rekrutacji

- zasady rekrutacji

- procedury rekrutacji + prezentacja

- opłaty

- moduł przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia - dla kandydatów
po innym kierunku niż pedagogika

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 120 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 13 maja 2014 r.

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1700 zł

czas trwania  studiów - dwa semestry

liczba godzin - 212 + 30 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego -  egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 13 maja 2014 r.

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 2000 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 80 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 13 maja 2014 r.

 

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach