Rekrutacja

 

 

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW REKRUTACJA 2014/2015

www.rekrutacja.uksw.edu.pl


 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

PORADNICTWO ZAWODOWE OTWARTE
http://www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/themes/fss/img/logo160.pngNA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

 

Projekt „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa”

finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu

 i Norwegii oraz środków krajowych


                                                                                                          

adresaci

program

opłata za całe studia (dwa semestry) - 452, 86 zł

czas trwania  studiów - dwa semestry

liczba godzin -270

terminy zjazdów

rozpoczęcie studiów -  luty/marzec 2015 r.

zakończenie studiów - luty/marzec 2016 r.

rejestracja /wstępna rekrutacja - 12.12.2014 r. - 06.02.2015 r.

szczegóły

____________________________

rejestracja

http://www.pedagogika.uksw.edu.pl/poradnictwo

 

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I INTEGRACYJNA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

adresaci / uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1800 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 120 godzin praktyk

forma zaliczenia końcowego - praca i egzamin dyplomowy

rozpoczęcie studiów luty 2015 r.

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 09.06. 2014 r.


 

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - WYCHOWANIE I NAUCZANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

 

adresaci/uprawnienia

opłata za jeden semestr - 1600 zł

czas trwania  studiów - trzy semestry

liczba godzin - 350 + 150 godzin praktyk

rozpoczęcie studiów luty 2015 r.

forma zaliczenia końcowego - praca końcowa + egzamin końcowy

szczegóły

___________

procedury rekrutacji

rozpoczęcie rekrutacji  - 23.06. 2014 r.

 

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach