Czasopismo Naukowe

 

 Czasopismo

"Forum Pedagogiczne" ukazuje się  dwa razy
do roku (półrocznik). 
Jest wydawane przez Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 2011 roku.


    Zamieszczane są w nim utwory (artykuły, recenzje, sprawozdania) reprezentujące wszystkie subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wszystkie teksty udostępnia się nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

    Priorytetowym zadaniem czasopisma jest tworzenie płaszczyzny dialogu i wymiany myśli na temat aktualnych problemów edukacyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata. Redakcja przyjmuje teksty naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

____________________________

MNiSzW ogłosiło w dniu 17 grudnia 2013 roku komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych.

"Forum Pedagogiczne"  znalazło się na liście B pod numerem 654.

Od 2015 roku Autorzy za publikację w "Forum Pedagogicznym" otrzymują 10 punktów.

 

__________________________________

 

http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach