Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk
Dyżury pełnomocników ds. praktykRok akademicki 2016/2017

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury - szczegóły

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           poniedziałek w godz. 13:00-14:00 (w terminach: 17.10.2016 ; 14.11.2016; 12.12.2016;    
                                                                                           16.01.2017)

                           piątek w godz. 17:15-18:15

pokój 1505

Dyżur z dnia 16.01.2017 zostaje przeniesiony na dzień 23.01.2017 w godz. 13:00-14:00

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           poniedziałek w godz. 13:00-14:00 (w terminach: 17.10.2016 ; 14.11.2016; 12.12.2016;    
                                                                                           16.01.2017)

                           piątek w godz. 17:15-18:15

pokój 1505

Dyżur z dnia 16.01.2017 zostaje przeniesiony na dzień 23.01.2017 w godz. 13:00-14:00

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne: wtorek w godz. 12.00-13.00


                           studia niestacjonarne: niedziela (podczas zjazdów) w godz. 9.45-10.45 (zjazd I, II, III);
                                                                                                                          w godz. 8.30-9.30 (zjazd IV, V, VI, VII, VIII)

pokój 1505

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Marlena Kilian - praktyka asystencka  - studia stacjonarne

m.kilian@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           czwartek w godz. 8:40-9:40

                           sobota w godz. 12:40-13:10 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1504

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka asystencka- studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne: czwartek w godz. 11:20-12:20

                           studia niestacjonarneniedziela w godz. 15:00-15:30 (podczas zjazdów studiów
                                                                                                                               niestacjonarnych)

pokój 1550

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

                           Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne: czwartek w godz. 11:20-12:20

                           studia niestacjonarne: niedziela w godz. 15:00-15:30 (podczas zjazdów
                                                                                                                               studiów 
niestacjonarnych)

pokój 1550

dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne i niestacjonarne

                           i.gatarek@uksw.edu.pl

 

                           Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne:  poniedziałek w godz. 8:20-8:50

                                                                  czwartek w godz. 8:20-8:50

                           studia niestacjonarne: niedziela w godz. 9:00-9:40 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

                           p. 1550 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

z.tempczyk@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne:

                           wtorek w godz. 15:00-16:00 (październik i listopad)

                           wtorek w godz. 11:30-12:30 (grudzień i styczeń)

                           W dniu 20.12.2016 (wtorek) dyżur w godzinach 8:30-9:30

                          

                           studia niestacjonarne:

                           sobota w godz. 08:30-9:00 (zjazd I, VIII)

                           niedziela godz  08:30-9:00 (zjazd II, III, IV, V, VI, VII)

pokój 1534

W dniu 20.12.2016 (wtorek) dyżur w godzinach 8:30-9:30

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

dr Martyna Żelazkowska

studia niestacjonarne i studia stacjonarne

                           m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                        

                          Terminy dyżurów:

                          studia stacjonarne: wtorek w godz. 15:45-16:45

                          studia niestacjonarne: niedziela w godz. 12:30-13:10 (podczas zjazdów studiów
                          niestacjonarnych)

                          p. 1518

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

e.smiechowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           studia stacjonarne: wtorek w godz. 8:15-9:15

                           studia niestacjonarne: sobota w godz. 13:15-13:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1504

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach