Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk

 

Rok akademicki 2017/2018 - semestr letni

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:15-11:15

niedziela w godz. 9:15-9:45 (zjazd V oraz zjazd VIII)

pokój 1505

Dodatkowy termin dyżuru: 13.04.2018 godz. 10:30-11:30, sala 1540

Dyżur z dnia 07.05.2018 (poniedziałek) odbędzie się w dniu 11.05.2018 (piątek) w godz. 8:45-9:45

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:15-11:15

niedziela w godz. 9:15-9:45 (zjazd V oraz zjazd VIII)

pokój 1505

Dodatkowy termin dyżuru: 13.04.2018 godz. 10:30-11:30, sala 1540

Dyżur z dnia 07.05.2018 (poniedziałek) odbędzie się w dniu 11.05.2018 (piątek) w godz. 8:45-9:45

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

wtorek w godz. 15.00-16.00

niedziela w godz. 14.45-15.45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1505

W dniu 24.04.2018 (wtorek) dyżur odwołany 

W dniu 06.05.2018 (niedziela) dyżur odwołany z powodu udziału w konferencji naukowej

W dniu 08.05.2018 (wtorek) dyżur odwołany z powodu wyjazdu służbowego

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Maciej Ciechomski - praktyka asystencka  - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

m.ciechomski@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 12:00-13:00

niedziela w godz. 9:00-9:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1518

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 10:00-11:00

sobota w godz. 13:00-13:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

W dniu 19.02.2018 (poniedziałek) dyżur w godz. 14:00-15:00

p. 1550

dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

i.gatarek@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 13:00-13:30

piątek w godz. 14:45-15:15

niedziela - w przerwie między zajęciami (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1550

W dniach: 20.04.2018 oraz 27.04.2018 dyżur odwołany 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Barbara Małgorzata Kałdon

bm.kaldon@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 13:00-14:00

sobota w godz. 9:15-9:45 (zjazd I, II, III, IV)

sobota w godz. 11:15-12:15 (zjazd V, VI, VII, VIII)

p. 1505

Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

studia niestacjonarne oraz studia stacjonarne

dr Martyna Żelazkowska

m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                        

Terminy dyżurów:

wtorek w godz. 8:30-9:30

sobota w godz. 11:15-11:45 (zjazd I, II, III, IV)

sobota w godz. 16:30-18:00 (zjazd V, VI, VII, VIII)

p. 1518

W dniu 10.04.2018 (wtorek) dyżur w godz. 11:50-12:50

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i Tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Kinga Krawiecka

k.krawiecka@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

czwartek w godz. 10:15-11:15

sobota w godz. 12:30-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

p. 1504

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach