Praktyki

 

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Regulamin praktyk - wydziałowy

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dyżury pełnomocników ds. praktyk

 

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury - szczegóły

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

pokój 1505

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

pokój 1505

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

ZALICZENIA PRAKTYK:

                           praktyki asystenckie (etap I) - mgr Śmiechowska-Petrovskij
                           praktyki pedagogiczne (etap II) - dr Izabela Gątarek
                           praktyki dyplomowe (etap III - aktualny III rok I st. i II rok II stopnia) - dr Ewa Kulawska
 

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij - praktyka asystencka

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pokój 1504

dr Izabela Gątarek - praktyka pedagogiczna

izagatarek@wp.pl

pokój 1504

 

dr Ewa Kulawska - praktyka  dyplomowa

e.kulawska@uksw.edu.pl

pokój 1518

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

zantempczyk@gmail.com

pokój 1518

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

dr Kinga Krawiecka - studia stacjonarne

k.krawiecka@uksw.edu.pl

pokój 1504

  mgr Martyna Żelazkowska - studia niestacjonarne

                          m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                          pokój 1504                        

 

Dokumenty praktykanta konieczne do zaliczenia praktyk - szczegóły

karty kompetencji dla specjalności

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

              - praktyka pierwszego stopnia

              - praktyka drugiego stopnia

              - praktyka trzeciego stopnia

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

              - praktyka pierwszego stopnia

              - praktyka drugiego stopnia

              - praktyka trzeciego stopnia

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

http://bk.uksw.edu.pl/node/20

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

               placówka opiekuńczo-wychowawcza

              - praktyka asystencka

              - praktyka pedagogiczna

             - praktyka dyplomowa

               placówka resocjalizacyjna

              - praktyka asystencka

              - praktyka pedagogiczna

             - praktyka dyplomowa

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

             http://bk.uksw.edu.pl/node/20

 

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach