Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk
Dyżury pełnomocników ds. praktyk

 

Informacja o zaliczeniu godzin praktyki dyplomowej w ramach projektu "Nowoczesny Pedagog" - szczegóły


Druk zaświadczenia o udziale w projekcie "Nowoczesny Pedagog" - szczegóły

 

Rok akademicki 2016/2017 - semestr letni

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury - szczegóły

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                          poniedziałek w godz. 10:00-11:30 (w terminach: 27.02.2017; 13.03.2017; 27.03.2017; 10.04.2017;
                          15.05.2017; 29.05.2017; 12.06.2017; 19.06.2017)

                           poniedziałek w godz. 12:45-13:15 (w terminach: 20.02.2017; 06.03.2017; 20.03.2017; 03.04.2017;                            24.04.2017; 08.05.2017; 22.05.2017; 05.06.2017)

pokój 1505

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                          poniedziałek w godz. 10:00-11:30 (w terminach: 27.02.2017; 13.03.2017; 27.03.2017; 10.04.2017; 
                          15.05.2017; 29.05.2017; 12.06.2017; 19.06.2017)

                           poniedziałek w godz. 12:45-13:15 (w terminach: 20.02.2017; 06.03.2017; 20.03.2017; 03.04.2017;                            24.04.2017; 08.05.2017; 22.05.2017; 05.06.2017)

pokój 1505

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           czwartek w godz. 15:00-16:00

                           niedziela w godz. 12:00-13:00

                           pokój 1505

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Marlena Kilian - praktyka asystencka  - studia stacjonarne

m.kilian@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                           wtorek w godz. 8:40-9:40

                           sobota w godz. 13:10-13:40 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

                           pokój 1504

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka asystencka- studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

poniedziałek w godz. 12:00-13:00

                           niedziela w godz. 12:30-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 1550

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne i studia niestacjonarne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

 

                           Terminy dyżurów:

                           poniedziałek w godz. 12:00-13:00

                           niedziela w godz. 12:30-13:00 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

 pokój 1550

dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne i niestacjonarne

                           i.gatarek@uksw.edu.pl

 

                           Terminy dyżurów:

                           poniedziałek w godz. 18:00-19:00 (do dnia 03.04.2017)
                           poniedziałek w godz. 16:30-17:15 (od dnia 24.04.2017)      

                           sobota i niedziela w przerwie między zajęciami (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

                           pokój 1550     

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

z.tempczyk@uksw.edu.pl

 

Terminy dyżurów:

                          czwartek w godz. 15:30-16:30 (w miesiącach luty-kwiecień)

                          poniedziałek w godz. 11:30-12:30 (od maja do końca roku akademickiego)

                          sobota w godz. 12:30-13:00 (podczas I i II zjazdu studiów niestacjonarnych) 

                                        w godz. 10:45-11:15 (podczas III, IV, V, VI, VII, VIII zjazdu studiów
                                                                               niestacjonarnych)

                         p. 1534

                         W dniu 22.05.2017 (poniedziałek) dyżur odbędzie się w godz. 13:00-14:00

Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

studia niestacjonarne i studia stacjonarne

dr Martyna Żelazkowska

                           m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                        

                          Terminy dyżurów:

                          poniedziałek w godz. 15:45-16:45

                          niedziela w godz. 9:00-9:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

                          p. 1518

                         Dyżur  z dnia 28.05.2017 r. (niedziela) odbędzie się w dniu 27.05.2017 r. (sobota) godz. 11:00, p.
                         1518

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Barbara Kałdon

bm.kaldon@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

                           poniedziałek w godz. 15:00-16:00 (w miesiącu maj), p. 1505

                           poniedziałek w godz. 13:15-14:15 (w pozostałych miesiącach), p. 1505

                           sobota w godz. 9:15-9:45 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych), sala 1526

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach