Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk
Dyżury pełnomocników ds. praktyk

 




Rok akademicki 2016/2017

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury - szczegóły

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

pokój 1505

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

pokój 1505



 

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

pokój 1505

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij - praktyka asystencka  - studia stacjonarne

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pokój 1504

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka asystencka- studia niestacjonarne



pokój 1550

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne i studia niestacjonarne



pokój 1550

dr Izabela Gątarek - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne i niestacjonarne

 

pokój 1550



 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne i studia niestacjonarne

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

zantempczyk@gmail.com

pokój 1518

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

dr Martyna Żelazkowska

studia niestacjonarne i studia stacjonarne

                          m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                          pokój 1518

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pokój 1504

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach