Praktyki

 

Regulamin praktyk - wydziałowy

http://bk.uksw.edu.pl/praktyki

___________________________

 

Dokumenty praktykanta konieczne do zaliczenia praktyk - szczegóły

 

karty kompetencji dla specjalności

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

              - praktyka pierwszego stopnia

              - praktyka drugiego stopnia

              - praktyka trzeciego stopnia

 

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

              - praktyka pierwszego stopnia

              - praktyka drugiego stopnia

              - praktyka trzeciego stopnia

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

http://bk.uksw.edu.pl/node/20

 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

               placówka opiekuńczo-wychowawcza

              - praktyka asystencka

              - praktyka pedagogiczna

             - praktyka dyplomowa

               placówka resocjalizacyjna

              - praktyka asystencka

              - praktyka pedagogiczna

             - praktyka dyplomowa

 

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

             http://bk.uksw.edu.pl/node/20

___________________________________________________________________________

Opiekunowie praktyk:

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

 

dr Beata Krajewska

beatakrajewska@op.pl

pokój 1505,

dyżury:

                        piątek 8.45 - 9.45 w następujących terminach 28.02; 14.03; 28.03; 11.04; 16.05; 30.05; 06.06; 13.06

                        piątek (od 21.02.2014 r.)  14.30 - 15.00

 

__________________________________________________________

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

ZALICZENIA PRAKTYK:

                           praktyki hospitacyjne (etap I) - mgr Śmiechowska-Petrovskij
                           praktyki nauczycielskie (etap II) - dr Izabela Gątarek
                           nauczycielskie dyplomowe (etap III - aktualny III rok I st. i II rok II stopnia) - dr hab. Lidia Marszałek
 
_______________
 

mgr Emilia Śmiechowska-Petrovskij - praktyka hospitacyjna

esmiechowska@tlen.pl,

pokój 1504,

dyżury:

                         poniedziałek, godz.12.00 - 13.00, pokój 1504
                         sobota (podczas zjazdów), 12.00-13.00 , pokój 1504

 

dr Izabela Gątarek - praktyka nauczycielska

izagatarek@wp.pl

pokój 1504

dyżury:

                        czwartek 11:30 - 12:30

                        sobota 11:00 - 11:30 (I, II, III), 9.15 - 9.45 (IV, V), 14.45 -15.15 (VI, VII, VIII)
 

dr hab. Lidia Marszałek - praktyka nauczycielska dyplomowa

lidia.marszalek@gmail.com,

pokój 1504

dyżury:

                        wtorek  13.15 - 14.45

                        czwartek 13.00 - 13.45

                        sobota 14.00-15.00 (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)

______________________________________________________________

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

dr Bartłomiej Skowroński

bartlomiej.skowronski@gmail.com

pokój 1518

dyżury:

                       poniedziałek 15.00 - 16.30

                       piątek  15.00 - 16.30 - podczas zjazdów studiów niestacjonarnych

 

Wszystkie osoby, które uzyskały zaliczenie praktyk w indeksie, natomiast nie uzyskały wpisu w systemie Usos proszone są o pilny kontakt e-mail z opiekunem praktyk – dr B. Skowrońskim (bartlomiej.skowronski@gmail.com)

______________________________________________________________

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

dr Kinga Krawiecka - studia stacjonarne

julia_345@interia.pl,

pokój 1504

dyżury:

czwartki (do 03.04. włącznie) godz.14.00-15.00, Katedra 1504; czwartki (od 10.04. włącznie) godz. 16.30-17.30, Katedra 1504;

_________________________

                         mgr Martyna Żelazkowska - studia niestacjonarne

                          m.zelazkowska@wp.pl,

                          pokój 1504

                          sobota  13:00-14:00, podczas zjazdów studiów niestacjonarnych
                          - wyjątek: 8.02,  12.00 - 13.00 p.1504.

                        

_________________________

                       

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywających praktykę na specjalności: Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

NOWA OFERTA PRAKTYK!!!

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT oferujący warszawskim rodzinom zastępczym stałą pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Podstawą jest indywidualny kontakt z podopiecznymi rodzin zastępczych, organizowanie zajęć, czasu wolnego oraz  pomoc w wyrównywaniu zaległości edukacyjnych.

Kontakt z koordynatorem:

Daniel Bogucki
tel. 503 100 987
e-mail: d.bogucki@naszdom.org.pl

 

Opiekunowie praktyk

Kinga Krawiecka

Martyna Żelazkowska

 

 

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach