Praktyki

Biuro Karier - www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika

Wydziałowy Regulamin praktyk dla kierunku pedagogika specjalna

Regulamin praktyk uniwersytecki z dnia 25.06.2015

Dokumentacja dotycząca praktyk
Dyżury pełnomocników ds. praktyk

 

BIURO KARIER  PRZYJMUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00-13:00


Dodatkowe sobotnie dyżury przyjmowania w godzinach 9:00-11:00 zostały wyznaczone w dniach

30 stycznia, 6 lutego, 14 maja, 21 maja, 11 czerwca, 18 czerwca

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk - dyżury - szczegóły

doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

pokój 1505

pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Beata Krajewska

b.krajewska@uksw.edu.pl

pokój 1505

Spotkanie dla specjalności pedagog szkolny z terapią pedagogiczną dotyczące praktyk odbędzie się w dniu 
4 marca br., godzina 14.50, sala 1544.

 

pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

pokój 1505

 

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij - praktyka asystencka  - studia stacjonarne

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pokój 1504

dr Izabela Gątarek - praktyka pedagogiczna - studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

izagatarek@wp.pl

pokój 1550

dr Ewa Kulawska - praktyka  dyplomowa - studia stacjonarne

e.kulawska@uksw.edu.pl

pokój 1550

dr Elżbieta Kwiatkowska - praktyka asystencka, praktyka  dyplomowa - studia niestacjonerne

e.kwiatkowska@uksw.edu.pl

pokój 1550

 

pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

zantempczyk@gmail.com

pokój 1518

terapia pedagogiczna z edukacją włączającą

dr Martyna Żelazkowska

studia niestacjonarne oraz studia stacjonarne (stacjonarne od sem. II 2015/2016)

                          m.zelazkowska@uksw.edu.pl

                          pokój 1518

pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

e.smiechowska@uksw.edu.pl

pokój 1504

 

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach