Projekty badawcze

Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2013

1. Tytuł projektu:

,,Coach rodzinny: innowacyjne podejście domosób zagrozonych wykluczeniem społecznym"

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

Wydział studiów nad Rodziną, Wydział Nauk Pedagogicznych, ks. prof. UKSW  dr hab. Mieczysław Ozorowski,  dr hab. Anna Fidelus

Instytucja ogłaszająca:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.07.2013 do 30.04.2015

 

2. Tytuł projektu:

"Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej"

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

dr Anna Fidelus WNP projekt w partnerstwie z AKI, UKSW jako partner

Instytucja ogłaszająca:

MJWPU

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.12.2011 - 30.06.2014

 

Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2012

1. Tytuł projektu:

PI Europejski wymiar edukacji- technologie w służbie kształcenia

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

Łopaciński, WNP, Prorektor ds. Kształcenia, CJO, Szałata, Bała

Instytucja ogłaszająca:

NCBiR

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.07.2012- 30.06.2015

 

2. Tytuł projektu:

Koncepcja książki i oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym jako medium kulturowe we wczesnej socjalizacji i wychowaniu

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WNP - mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij

Instytucja ogłaszająca:

NCN PRELUDIUM

Status:

Złożony

 

3. Tytuł projektu:

Podnoszenie kompetencji pracowników w ochronie zdrowia i opieki społecznej w kontekście Strategii Europa 2020

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

Międzywydziałowe Centrum Studiów Podyplomowych UKSW/ I.Kądziela  / w tym WNP

Instytucja ogłaszająca:

NCBiR

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.08.2013-31.07.2015

 

4. Tytuł projektu:

Człowiek miarą wszechrzeczy- kształcenie praktyczne w specjalnościach wspierajacych opiekę nad osobami starszymi i wykluczonymi społecznie

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WT, WFCh, WNHiS, WPiA, WNH, WNP, WM-P, WBNS, WNoR/ M.Wojtczak-Wałachowska

Instytucja ogłaszająca:

NCBiR

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.01.2013-31.12.2015

 

5. Tytuł projektu:

Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WNP, dr Marzena Dycht

Instytucja ogłaszająca:

NCN OPUS

Status:

Złożony

 

 

Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2011

1. Tytuł projektu:

"Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej"

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

dr Anna Fidelus WNP projekt w partnerstwie z AKI, UKSW jako partner

Instytucja ogłaszająca:

MJWPU

Status:

W trakcie realizacji

Okres realizacji:

01.12.2011 - 30.06.2014

 

2. Tytuł projektu:

Koncepcja książki i oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym jako medium kulturowe we wczesnej socjalizacji i wychowaniu

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WNP - mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij

Instytucja ogłaszająca:

NCN PRELUDIUM

Okres realizacji:

2013-2014

 

3. Tytuł projektu:

Propozycje czytelnicze dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym, jako efekt preferencji lekturowych i światopoglądowych dorosłych pośredników (wydawców, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy) pomiędzy dzieckiem a książką

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WNP - mgr Emilia Śmiechowska-Pietrovskij

Instytucja ogłaszająca:

NCN PRELUDIUM

Status:

w trakcie realizacji

Okres realizacji:

2011-2014

 

Tytuł projektu:

"Od bierności do samodzielności. Przygotowanie nauczyciela do pełnienia zadań wychowawczych jako element wsparcia szkoły"

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

WNP, dr B. Skowroński, ks. Franczak, L. Aksamit, M. Wojtczak-Wałachowska

Instytucja ogłaszająca:

MEN

Status:

 nie  przyjęty do realizacji

 

Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2010

1. Tytuł projektu:

ETiK II: Entwicklung eines Testinstrumentes zu einer didaktisch und bildungstheoretisch ausgewiesenen Erfassung moralischer Kompetenzen, bezogen auf den Ethik-Unterricht an öffentlichen Schulen

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

prof. dr hab. D. Benner

Instytucja ogłaszająca:

DFG

Status:

w trakcie realizacji

Okres realizacji:

2011-2013

 

2. Tytuł projektu:

Coaching ? nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowe

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

Instytucja ogłaszająca:

Status:

w trakcie realizacji

Okres realizacji:

2011-2013

 

Projekty badawcze prowadzone na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2009

Tytuł projektu:

Sporządzenie narzędzi badań nad kompetencjami moralnymi uczniów gimnazjum, kształtowanymi na lekcjach etyki (KoMoLEG)

Jednostka organizacyjna/ pomysłodawcy:

prof. dr hab. D. Benner, dr D. Stępkowski

Instytucja ogłaszająca:

MNiSzW

Status:

zakwalikowanyniy nie  przyjęty do realizacji

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach