WSZCZĘTE PRZEWODY DOKTORSKIE NA WYDZIALE NAUK PEDAGOGICZNYCH

                                                                              

Imię
i nazwisko
Tytuł pracy Data wszczęcia Promotor Promotor pomoc. Recenzenci Streszczenie
ks. Rafał Pabich

Uwarunkowania poczucia jakości życia licealistów. Studium psychopedagogiczne

26.04.2017 ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW dr Bartłomiej Skowroński    
Aneta Domżalska Uwięzienie ojców a zaburzenia zachowania ich dzieci 29.03.2017 prof. dr hab. Lesław Pytka dr Bartłomiej Skowroński    
Anna Kawula Działalność międzynarodowych organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne 21.12.2016 dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW dr Marek Banach    

Elżbieta Aleksiejuk

Rekonstrukcja
i analiza personalistycznej koncepcji wychowania dziecka w ujęciu Wasilija W. Zieńkowskiego (1881-1962)

29.06.2016 dr hab. Renata Nowakowska-Siuta,
prof. ChAT
 

dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ - recenzja - szczegóły

 

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski- recenzja - szczegóły

Streszczenie w języku polskim - szczegóły

 

Streszczenie w języku angielskim - szczegóły

Izabela Jolanta Olczak

Stymulowanie twórczości plastycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym (Uwarunkowania motywacyjne)

18.11.2015 prof. dr hab. Jacek Piekarski dr Monika Modrzejewska-Świgulska    

 

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach