Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej

   

 

       Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uczelnianą organizacją studencką działającą w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

        Celem Koła jest pogłębienie i szerzenie wiedzy pedagogicznej, popularyzacja pedagogiki specjalnej jako dziedziny nauki oraz jej zastosowanie w pracy w środowisku lokalnym.

       Koło realizuje swój cel poprzez: poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w dziedzinie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej, zachęcanie studentów do pracy naukowo-pedagogicznej,  rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi, w kraju i za granicą, promowanie działalności Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW poprzez profilaktykę nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji w środowisku lokalnym, readaptacji społecznej, podtrzymywanie dobrych stosunków między studentami a nauczycielami akademickimi.

 

                                         2016/2017

Sprawozdanie z Działalności Koła - rok akademicki 2016/2017 - szczegóły

 

2015/2016

 

 

2014/2015
 
 
Działalność Koła Pedagogów Resocjalizacyjnych WNP UKSW
w roku akademickim 2014/2015
 
 • Dnia 23 października 2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w celu zaplanowania działań pracy koła na semestr zimowy roku akademickiego 2014/15.

Podczas spotkania ustalono: organizowanie warsztatów dla studentów; spotkania

z różnymi osobami-praktykami w dziedzinie resocjalizacji; wyjścia do aresztów śledczych i zakładów karnych w celu animowania zabaw dla dzieci osób skazanych oraz przedstawianie bajek dla dzieci; zorganizowanie zbiórki rzeczy dla domu samotnej matki na Pradze; organizowanie konkursów tematycznych dla studentów.

 • Dnia 25 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie ze streetworkerem p. Tomaszem Szczepańskim ? jednym z założycieli Stowarzyszenia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Gość opowiadał studentom
  o zadaniach pedagoga ulicy oraz zachęcał studentów do odbywania praktyk
  w charakterze streetworkera.
 • W dniach 1-16 grudnia 2014 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Koło Resocjalizacyjne zorganizowało zbiórkę świąteczną na rzecz Domu Samotnej Matki
  i Dziecka w Warszawie. Podczas zbiórki chętnie zaangażowani studenci przekazali placówce żywność długoterminową, ubrania, środki chemiczne, pościel, zabawki dla dzieci oraz przyrządy służące do nauki.
 • Dnia 6 grudnia 2014 r. grupa studentów Koła brała udział w spotkaniu z okazji Mikołajek, zorganizowanych w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Podczas spotkania studenci animowali zabawy integracyjne dla osadzonych mężczyzn oraz ich dzieci.
 • Dnia 26 marca 2015 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie
  z p. Justyną Jałosińską ? pedagogiem ulicy, która realizuje projekt ,,Ruchoma szkoła? wśród dzieci, pochodzących z ubogich rodzin i biednych dzielnic Warszawy. Podczas spotkania studenci zachęcani byli do włączenia się w projekt, polegający na animowaniu czasu wolnego tzw. dzieciom ulicy oraz nauce poprzez zabawę.
 • Dnia 22 maja 2015 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyła się
  II Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Oblicza marginalizacji społecznej"
  pt. ,,Wsparcie i samoświadomość społeczna w resocjalizacji inkluzyjnej. Osoba, wspólnota, kultura?.

Organizatorem konferencji była Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UKSW, Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNP UKSW oraz  Katholische Hochschule Mainz. Konferencja była przede wszystkim przestrzenią spotkania praktyków. Burzliwe dyskusje wskazywały na aktualność podejmowanych tematów. W konferencji uczestniczyli również studenci naszego Wydziału, jak
i studenci pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego.

 
 
 
Dnia 26 marca 2015 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie z panią Justyną Jałosińską ? streetworkerką, realizującą projekt ,,Ruchoma szkoła?, skierowany do dzieci ulicy.
  W projekcie ,,Ruchoma szkoła? mogą wziąć udział również wszyscy studenci, zainteresowani pracą w charakterze streetworkera, chcący podjąć wolontariat, zrealizować praktyki, czy zwyczajnie ? nabyć doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej.

            Pani Justyna opowiedziała studentom o swoim zamiłowaniu do pracy w charakterze streetworkera oraz o swoich zadaniach. Program ,,Ruchoma szkoła? to sposób spędzania czasu z dziećmi ulicy, wykluczonymi społecznie, w wieku od 2 do 15 roku życia. Streetworkerzy pojawiają się na warszawskiej Pradze w celu animowania zabaw dla dzieci. Posiadają odpowiedni sprzęt, służący o zabaw i jednoczesnej nauki tzw. szkołę na kółkach. Mieszczą się w niej różnorodne gry, poprzez które dzieci mogą nauczyć się liczenia, pisania, nazw zwierząt, kolorów i wiele innych. Dzieci bardzo przywiązują się do swoich streetworkerów, którzy przychodzą do nich każdego popołudnia i chętnie biorą udział w zorganizowanych zabawach.

 

 

           Takie działanie zapobiega nudzie oraz popełnianiu przestępstw. Pani Justyna opowiedziała o grze, która np. uświadamia dzieciom złe postępowanie, które doprowadzić może np. do przebywania w zakładzie karnym.   

       Poza tym w swojej pracy spotkała również dzieci, które w wieku 7 lat nie znały kolorów, więc przeprowadziła wśród nich zabawę, dzięki której dzieci nabyły tę umiejętność w sposób dla nich ciekawy, zatem ukazała im, iż szkoła nie kojarzy się tylko z trudną, czy przymusową nauką. Zatem, aby dotrzeć do poszczególnego środowiska dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, streetworkerzy muszą dostosować swój język i zachowanie do odbiorcy, natomiast równocześnie pamiętać o zasadach wzajemnego szacunku.

            W projekcie ,,Ruchoma szkoła? mogą wziąć udział również wszyscy studenci, zainteresowani pracą w charakterze streetworkera, chcący podjąć wolontariat, zrealizować praktyki, czy zwyczajnie ? nabyć doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej.

           Projekt rozpoczyna się w kwietniu, a kończy we wrześniu, ale możliwe jest indywidualne dopasowanie czasu pracy na odbycie praktyk. Udział w 15 spotkaniach umożliwia również zdobycie certyfikatu w zakresie pracy z osobami wykluczonymi. Wszystkich studentów, pragnących zaangażować się w ten projekt prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się poprzez e-mail: szkola.ruchoma@gmail.com

Ewelina Ligęza
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

 

          Dnia 25 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Szczepańskim ? streetworkerem oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS).

        Nasz gość opowiedział studentom o tym, na czym polega praca pedagoga ulicy, czyli praca z dziećmi ulicy, bezdomnymi, osobami prostytuującymi się, czy zażywającymi narkotyki. Praca z takimi osobami, w charakterze streetworkera polega przede wszystkim na redukcji szkód i pomoc powyżej wymienionym grupom właśnie w taki sposób. W tym celu np. osobom bezdomnym podaje się leki, czy umożliwia kontakt z lekarzem oraz wspomaga poprzez ofiarowanie koców, co zapobiega zamarznięciu podczas zimy; narkomanom natomiast podaje się nowe strzykawki, by nie doszło do zakażenia się wirusem HIV, zaś osoby prostytuujące się wspomaga się, by w prawidłowy sposób dbały one o higienę osobistą.

        Pan Tomasz od lat pracuje w szczególności z dziećmi wykluczonymi społecznie i instytucjonalnie, w miejscach tj. blokowiska, piwnice, czy klatki schodowe. W swojej pracy zwrócił on uwagę na to, że szkoła wyklucza niektóre dzieci ze względu na ich złe warunki mieszkaniowe, czy spędzanie czasu wakacyjnego w miejscu zamieszkania (gdyż ubogie rodziny nie są w stanie zapewnić dzieciom wyjazdów kolonijnych). W domu rodzinnym takie dzieci najczęściej słyszą wulgaryzmy w stosunku do członków rodziny, a ich rodzice niejednokrotnie przebywali w zakładach karnych. Poprzez to, poza Pragą ? dzielnicą, w której dorastają, dzieci nie znają innego świata. Już w I klasie szkoły podstawowej nie obce im są kradzieże w szkole, czy testowanie nauczyciela ? na ile w stosunku do niego mogą sobie pozwolić.

         Największe problemy takich dzieci generuje rodzina, czyli kłótnie, alkoholizm, narkomania, przestępczość, czy zadłużenia. Mały metraż mieszkaniowy powoduje, że bardzo często rodzice z wieloma dziećmi muszą mieścić się praktycznie w jednym, ubogim pomieszczeniu.

       Na ulicy streetworkerzy starają się odpowiadać na nagłe potrzeby takich dzieci. Stąd pedagodzy ulicy na początku szukają odpowiedniego terenu pracy, czyli podwórka, na które po jakimś czasie, gdy staną się już znani dla danej społeczności, mogą wejść i animować czas wolny dzieciom, którzy nie mają pomysłu lub umiejętności na zaplanowanie go samodzielnie. Zanim grupa nabierze zaufania do streetworkera, proces tan może trwać nawet od 2 do 4 lat.

 

Tomasz Szczepański - Od urodzenia związany z Pragą Północ. W 1996 roku był jednym z inicjatorów i realizatorów eksperymentalnego programu pedagogicznego i streetworkerskiego na warszawskiej Pradze. W 1999 r. jeden z założycieli Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS), które do dziś kontynuuje program pedagogiki ulicy na rzecz najtrudniejszych wychowawczo dzieci zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym na Pradze Północ.

Od kilku lat upowszechnia idee pracy streetworkerskiej i pedagogiki ulicy poprzez szkolenia nowych pedagogów w całej Polsce oraz biorąc czynny udział w konferencjach i seminariach. W latach 2006-2008 jako ekspert koordynował dla Fundacji Wspólna Droga kampanie społeczne poświęcone problemowi ?dzieci na ulicy?.

Inicjator i realizator wielu projektów społecznych i kulturalnych tworzonych wspólnie z dziećmi ? podopiecznymi GPAS.

W 2004 r. jego stowarzyszenie otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją oraz za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej.

Obecnie kierownik Centrum Pracy Środowiskowej Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego ?Dziadka? oraz Prezes Stowarzyszenia GPAS Praga Północ a także członek zarządu Związku Stowarzyszeń Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS oraz ekspert zespołu zadaniowego ?Rodzina? wypracowującego Społeczną Strategię dla miasta Warszawy na lata 2009-2020.

 

Ewelina Ligęza
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

2013/2014

   

Działalność Koła Pedagogów Resocjalizacyjnych WNP UKSW
w roku akademickim 2013/2014

            Opiekunem naukowym Koła Pedagogów Resocjalizacyjnych jest dr hab. Anna Fidelus prof. UKSW.

W roku akademickim 2013/2014 Koło Pedagogów Resocjalizacyjnych zrealizowało następujące działania:

 • Dnia 5 września 2013 r. studenci Koła uczestniczyli w III Plenerze Artystycznym dla skazanych ? Mienia Art, które odbyło się pod hasłem ,,W życiu trzeba zawsze wolnym być?. Podczas pleneru skazani zaprezentowali swoją więzienną twórczość plastyczną, muzyczną oraz teatralną.
 • Dnia 7 września 2013 r. w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów odbyło się spotkanie pt. ,,Witaj szkoło? dla dzieci skazanych kobiet i mężczyzn. Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o dzieciach osób pozbawionych wolości z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Wspólnie z rodzicami najmłodsi śpiewali piosenki, uczestniczyli w zabawach integracyjnych oraz konkursach.
 • Dnia 29 listopada 2013 r. odbyła się konferencja polsko-niemiecka na temat pedagogiki Janusza Korczaka. Studenci Koła zaangażowali się w organizacje konferencji oraz wzięli w niej czynny udział, m.in. przygotowując prelekcję działalności Janusza Korczaka w języku niemieckim.
 • Dnia 21 grudnia 2013 r. studenci Koła uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu dla rodzin i osób skazanych w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka, podczas którego animowali zabawy integracyjne dla dzieci oraz ich ojców.
 • Dnia 27 marca 2014 r. się spotkanie z Ewą Kotarbińską, która odbywała wyrok
  w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Była osadzona opowiedziała studentom
  o  funkcjonowaniu więzienia, codzienności więziennej, a także odpowiedziała na wiele pytań studentów.
 • Dnia 27 marca 2014 r. studenci Koła współorganizowali wraz z prof. dr hab. Januszem Surzykiewiczem wykład otwarty prof. dr Arndta Büssinga pt. ,,Duchowość jako zasób osobowy i  kapitał społeczny w sekularyzowanym społeczeństwie: ekspertyza badawcza i jej wymowa dla interdyscyplinarnego dialogu w nauce i praktyce".
 • Dnia 10 kwietnia 2014 r. odbyło się seminarium naukowe pt. ,,Kształtowanie umiejętności pedagogicznych przez praktyki studenckie". Podczas seminarium pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pozarządowych zaprezentowali najważniejsze zadania w swojej pracy, zachęcając studentów do obywania praktyk w prezentowanych placówkach. Podczas seminarium prelekcję wygłosiło również kilku studentów, którzy podzielili się swoim doświadczeniem
  z praktyk pedagogicznych.
 • Dnia 31 maja 2014 r. w Świetlicy Centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie Mokotowie odbyło się spotkanie rodzinne z okazji Dnia Dziecka. Studenci Koła zorganizowali dla dzieci wiele zabaw i atrakcji, podczas których skazani mogli aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi.
 • Odbywały się spotkania organizacyjne, mające na celu zaplanowanie przyszłych działań Koła.
 • Członkowie Koła aktywnie prowadzą Fanpage`u na Facebooku, promującego działalność Koła.
 • Zamieszczono wybrane informacje Koła na stronie WNP w zakładce Koła Naukowe ? Koło Pedagogów Resocjalizacyjnych.

 

 

Fotorelacja

     Zapraszamy wszystkich Studentów oraz Pracowników Wydziału na Seminarium Metodyczne
pt. ,,Kształtowanie umiejętności pedagogicznych przez praktyki studenckie", które odbędzie się
w czwartek 10 kwietnia br. o godz. 13:00 w sali 1559.


     Podczas Seminarium nasi Goście przybliżą funkcjonowanie instytucji, w których Studenci mogą realizować praktyki pedagogiczne, a nasi Studenci podzielą się doświadczeniem z odbytych praktyk.

 

Fotorelacja

"Spotkanie z Ewą" - 27.03.2014

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach