Sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2017/2018

STUDIA STACJONARNE
Instytucje kształcenia zawodowego - dr A. Kulpa-Puczyńska - egzamin "O" - 12.12.2017 r. godz. 9:45 sala 1540

Logika - dr hab. M. Boużyk - 30.01.2018 r. w godz. 10:00-12:00, budynek nr 15, sala 1559

Filozoficzne podstawy pedagogiki - dr hab. M. Boużyk- 30.01.2018 r. w godz. 12:00-14:00, budynek nr 15, sala 1559

dr hab. E. Wolter prof. UKSW - pisemne zaliczenie socjologii edukacji (drugi termin) - 30.01.2018 r. (wtorek) godz. 8.00, sala 1559

Historia myśli pedagogicznej - prof. dr hab. J. Piskurewicz - 05.02.2018 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1559

Teoretyczne podstawy wychowania - ks. dr hab. S. Chrobak prof. UKSW - 01.02.2018 godz. 9:45-13:00, budynek nr 21, sala 114

Pedagogika wczesnoszkolna - dr E. Kulawska - 06.02.2018 godz. 11:00-12:30, budynek nr 15, sala 1559

Podstawy edukacji dorosłych - prof. dr hab. J. Stochmiałek - 05.02.2018 od godz. 9:00, p. 1551 (egzamin ustny)

Instytucje kształcenia zawodowego - dr A. Kulpa-Puczyńska - 31.01.2018 r. godz. 12.00 sala 1543

dr I. Gątarek - wszystkie przedmioty - 30.01.2018 w godz. 13:30-14:30, sala 1522

Pedagogika ogólna (wykład) - ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW - 31.01.2018 w godz. 9:00-10:00, budynek nr 15, sala 1559

Metodologia badań pedagogicznych - dr B. Krajewska - 08.02.2018 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1539

Pedagogika pracy z zawodoznawstwem - dr hab. B. Baraniak prof. UKSW

Termin I - 02.02.2018 w godz. 10:00-12:00, sala 1545

Termin II - 08.02.2018 w godz. 10:00-12:00, sala 1545

Psychologia społeczna i wychowawcza - ks. dr hab. J. Surzykiewicz prof. UKSW - 26.01.2018 godz. 9:45, budynek nr 21, sala 108

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej - dr E. Kwiatkowska - 01.02.2018 godz. 9:45, sala 1559

Pedagogika przedszkolna - dr E. Kwiatkowska - 05.02.2018 (poniedziałek) w godz. 9:00-11:00, budynek nr 23, sala 102

Psychologia rozwojowa i osobowości - dr M. Żelazkowska - 30.01.2018 w godz. 11:00-12:00, budynek nr 21, sala 114


 

STUDIA NIESTACJONARNE

W dniu 10.02.2018 (sobota) mgr B. Sapiejewska-Dąbrowska odwołuje zaliczenie z powodu choroby

dr hab. M. Boużyk - Logika - test - 11.02.2018 - 11.30-13.30- budynek nr 15, sala 1559 - I rok II stopnia

dr M. Kilian - Gerontologia społeczna - zaliczenie ustne - 10.02.2018 - 9.40 - budynek nr 15 pok. 1504 - III  - Pedagogika specjalna
dr M. Kilian - Podstawy edukacji osób w starszym wieku - zaliczenie pisemne - 10.02.2018 - 8.30-9.30 - budynek nr 23 sala 107 - II rok II stopnia
ks. dr hab. D. Stępkowski prof. UKSW- Pedagogika ogólna - egzamin pisemny - 11.02.2018 - 10.00-11.00 - budynek nr 23, sala 108 - I rok II stopnia

dr hab. W. Starnawski prof. UKSW - egzamin - Współczesne kierunki filozofii i etyki w wychowaniu

- rok II st. II - 10.02.2018 - 12.00-13.30 - budynek nr 21 sala 116

- rok I st. II - 10.02.2018 - 13.30-15.00 - budynek nr 23 sala 107

dr hab. W. Starnawski prof. UKSW - Pedeutologia - 10.02.2018 w godz. 10:00-11:30, budynek nr 23, sala 107 - II rok II stopnia

mgr M. Nowosielska - test zaliczeniowy - j. angielski - 10.02.2018 - I rok I stopnia- 13.30 - budynek nr 23 sala 106
mgr M. Nowosielska - test zaliczeniowy - j. angielski - 10.02.2018 - II rok I stopnia - 15.00 - budynek nr 23 sala 106
mgr M. Nowosielska - test zaliczeniowy - j. angielski - 10.02.2018 - I rok II stopnia - 12.00 - budynek nr 23 sala 106
dr hab. E. Wolter prof. UKSW - pisemne zaliczenie socjologii edukacji (drugi termin) - II rok I stopnia oraz wszystkie inne przedmioty - 10.02.2018 r. (sobota) godz. 8.00, sala 1559
dr J. Kandzia - egzamin - Podstawy matematyki dla nauczycieli - 03.12.2017 (niedziela) godz. 8.30-9.45, sala 108, budynek nr 21
Prof. J. Piskurewicz, Historia myśli pedagogicznej, I rok I stopnia - egzamin - 10.02. 2018  godz. 11.30, sala 1559, budynek nr 15
Prof. J. Piskurewicz, Wybrane problemy myśli pedagogicznej, I rok II stopnia - 10.02. 2018  godz. 9.45- 11.30, sala 1559, budynek nr 15
ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW - Teoretyczne podstawy wychowania - egzamin - 10.02.2018 -  godz. 11.30 - 13.00 - sala 102 budynek 23 - II rok I stopnia
Ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW -  różnice programowe dla II stopnia - egzamin - Teoretyczne podstawy wychowania - 03.02.2018 r. - 8.30-9.30 - budynek nr 15 - sala 1556

dr hab. M. Dycht prof. UKSW - Tyflopedagogika - 10.02.2018 godz. 13:00-13:30, budynek nr 15, sala 1545 - II rok I stopnia - Pedagogika specjalna

dr I. Gątarek - Diagnoza i terapia dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - 04.02.2018 godz. 9.45, budynek nr 23 sala 102 - II rok II stopnia- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą
dr I. Gątarek - Koncepcje poznawania dziecka - 11.02.2018 godz. 16.00 - budynek nr 15, sala 1559 - I rok II stopnia  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą

dr E. Kwiatkowska - Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej -  04.02.2018  godz. 11:30-13:00, sala 1539 - I rok II stopnia

dr E. Kwiatkowska - Pedagogika przedszkolna - 11.02.2018 (niedziela) w godz. 10:00-11:30, budynek nr 21, sala 116 - II rok I stopnia

dr M. Żelazkowska - Psychologia rozwojowa i osobowości -  10.02.2018  w godz. 12:00-13:00, budynek nr 21, sala 108 - III rok

dr I. Gątarek - wszystkie przedmioty (II termin zaliczeń) - 11.02.2018 w godz. 12:30-13:30, sala 1527

dr M. Ciechomski - Psychologia społeczna i wychowawcza - 11.02.2018 godz. 11:30, budynek nr 23, sala 105 - II rok I stopnia
mgr inż. Ł. Kowalski - Technologie informacyjne z redakcją tekstów - 11.02.2018, godz. 10.00 - 14.00, budynek nr 24 sala 124, rok I stopień I

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach