Władze


Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie


    ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW

    Kontakt:

    tel.: (22) 569-96-73

    e-mail: j.nieweglowski@uksw.edu.pl

    p. 1508

 

dyżury:

poniedziałek w godz. 15.00-16.30
czwartek w godz. 13.30-15.00
sobota w godz. 15.00-16.30  (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

 

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
 

     dr Ewa Kulawska

     Kontakt:

     tel.: (22) 569-96-74

     e-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl

     p. 1507

 

dyżury:

wtorek w godz. 13:30-14:30
czwartek w godz. 13:30-14:30
sobota w godz. 10.00- 12.00  (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)

                    

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie

     dr hab. Witold Starnawski prof. UKSW

     Kontakt:

     tel.: (22) 569-97-15

     e-mail: w.starnawski@uksw.edu.pl

     p. 1505 a

 

dyżury:

                          wtorek w godz. 11:30-12:30

                          czwartek w godz. 16:30-17:30

                          sobota w godz. 11:30-12:30 (podczas zjazdów studiów niestacjonarnych)