Wykłady otwarte

19.04.2018

dr Kevin Spencer

"Hocus Focus"

 

12.04.2018

Drabina Jakubowa

wspólnota wolontariuszy, osób chorych, dotkniętych niepełnosprawnością i starszych,
ich rodzin, duchownych oraz darczyńców

"Kto się nauczy, ten nie wykluczy"

 

23.03.2018

Dorota Dutkiewicz

"Oblicza współczesnych uzależnień w pracy terapeutycznej" 

 

26.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

"Pedagogika i pluralizm"

 

25.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

"Filozofia Arystotelesa i pluralizm"

 

24.01.2018

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

"Prawa ludzkie i osoba"

23.10.2017

dr Marcin Dolecki

Instytut Historii Nauki PAN

"Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie"

 

23.10.2017

Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
"Czym skorupka za młodu nasiąknie... tradycje nauczycielskie w rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie"

 

19.10.2017

prof. Isaiasa R. Rivera

doktor filozofii, magistr sztuki i profesor Uniwersytetu w Meksyku

"Globalizacja a wychowanie: szanse i zagrożenia",

"System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz rola wychowania fizycznego i sportu w tych krajach"

 

​22.05.2017

dr Józefa Matejek

"Rodzinne formy pieczy zastępczej"

 

​22.05.2017

dr Marek Banach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

"Funkcjonowanie dziecka z FAS (Fetal Alcohol Syndrome) w pieczy zastępczej"

 

17.05.2017

mgr Silva Rupkuviene

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

„Nauczanie krytycznego myślenia”

 

16.05.2017

dr Giedrė Slušnienė

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

Rozwój inteligencji emocjonalnej na etapie wczesnej edukacji”  

 

16.05.2017

mgr Silva Rupkuviene

Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)

“Wczesna edukacja w XXI wieku”

 

17.03.2017

prof. Giuseppe Mari

Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie

"L’educazione cristiana come educazione umanistica?

Opportunità e sfida nella cultura secolarizzata"

 

03.2016

dr hab. Marek Piotrowski

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN

"E-podręcznik nowy paradygmat dydaktyki szkoły"

 

23.11.2015

Ks. dr Jan Sikorski

pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP, założyciel Bractwa Więziennego

 

23.11.2015

Prof. dr Krassimir Stojanov

"Cele wychowania moralnego w społeczeństwie posttradycyjnym"

23 listopada 2015 r. godz. 13.30, budynek nr 15, sala 1559

 

19.11.2015

Prof. dr Hans Ünder

"Edukacja w Islamie. Aktualny stan wychowania moralnego
i religijnego w Turcji"

19 listopada 2015 r., godz. 13.30, budynek nr 15, sala 1559

 

08.06.2015

prof. David Whitebread

"Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania edukacji szkolnej - fakty i mity"

fotorelacja

wykład- audio

 

07.11.2014

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

"Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne"

fotorelacja

 

09.05.2014

ks. mgr Marek Stachowicz

Dyrektor Bursy Salezjańskiej w Warszawie

"System prewencyjny św. Jana Bosko w praktyce"

fotorelacja

 

27.03.2014

prof. dr Arndt Büssing

Z UNIWERSYTETU OF WITTEN/HERDECKE W NIEMCZECH

"Duchowość jako zasób osobowy i  kapitał społeczny w sekularyzowanym społeczeństwie: ekspertyza badawcza i jej wymowa dla interdyscyplinarnego dialogu
w nauce i praktyce"

fotorelacja

 

07.03.2014

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Wybitny współczesny pedagog, badacz myśli pedagogicznej, teorii wychowania,

polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie;

Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
Przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

"(Bez-) krytycznie o międzynarodowych badaniach PISA"

fotorelacja

 

10.05.2013

dr Anna Bystrzycka

Univerzita Karlova w Pradze (Czechy)

"Janusz Korczak i Polskie Radio"

 

12.06.2012

doc dr hab. Nadéžda Pelcova

kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego i Filozofii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), przewodnicząca Central European Philosophy of Education Society (CEUPES)

"Wychowanie do odwagi ? odwaga do wychowywania"

 

8.11.2011

prof. dr Toshiko Ito

profesor pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Mie w Japonii

"Religijność jako niezbywalny składnik japońskiej koncepcji kształcenia ?
ciągłość i zmiana"

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach