Erasmus+ PRAKTYKI

         Informujemy, że została otwarta rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Za zgodą opiekuna praktyk właściwego dla danego kierunku i specjalności mogą być one realizowane w ramach praktyk obowiązkowych dla programu kształcenia lub praktyk nieobowiązkowych uzupełniających kompetencje związane z kierunkiem kształcenia. Praktyki powinny trwać co najmniej 3 miesiące.

PROCEDURA REKRUTACYJNA - REGULAMIN (pdf)

 

Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym w trzech etapach:

1) zgłoszenie się kandydatów do Programu (poprzez złożenie wniosku do wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+),

2) przystąpienie kandydatów do egzaminu z języka obcego,

3) wydanie decyzji w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej.

Wnioski należy złożyć do Pełnomocnika Dziekana WNP ds. Programu ERASMUS+ Ewy Rżysko (kontakt w godzinach otwarcia dziekanatu lub pod adresem e.rzysko@gmail.com) na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.dwm.uksw.edu.pl).

Zasady ogólne realizacji praktyk za granicą w Programie Erasmus+ dla studentów UKSW  znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej

Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej DWM UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach